Kyrkhistoria  

 

Hem

Kunskapsverktyget

Sök

Kartor

Aktuellt

Länkar

Diskussionsforum

Om projektet

 

 

 

Om projektet


Projektets arbetsgrupp:

Maja Hagerman
Projektledare, författare och TV- producent. Senast aktuell med boken I miraklers tid. Bland madonnor, stenhuggare och helgon i medeltida kyrkor, som har utsetts till ”Årets bok om svensk historia 2003”. Claes Gabrielson har tagit fotografierna i boken, och den har också gett idé och inspiration till denna webbplats. Mer information finns på www.majahagerman.se.
Kontakt: maja.historia@telia.se

Markus Dahlberg
Fil dr, antikvarie vid Riksantikvarieämbetet och biträdande projektledare för Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria.
Kontakt: markus.dahlberg@raa.se

Elisabeth Svalin
Författare och kulturvetare med lång erfarenhet av kulturarvsprojekt inom Svenska kyrkan och kulturmiljövården, bl.a. Tidernas kyrka och Öppen kyrka.
Kontakt: elisabeth.svalin@telia.com

Copyright:

Fotograf Claes Gabrielson
har copyright till samtliga bilder på denna webbplats. Bilderna får inte användas i annat sammanhang utan fotografens tillstånd. Kontakt: claes.gabrielsson@telia.com

Projektet har copyright till samtliga texter och inte heller dessa får kopieras utan projektledningens tillstånd.


Grafisk formgivning: Sarah Sheppard / Agent Form

Webbkonstruktör och redaktör: Jim Löfgren

Konsult: Capito AB

Webbplatsen har tillkommit med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo, Svenska kyrkans Kulturråd, Svenska kyrkans Församlingsförbund och Riksantikvarieämbetet.


Syfte

Utgångspunkten är att inspirera till en ”gräv-där-du-står-rörelse” för kyrkorna i form av studieverksamhet över hela landet. Webbplatsen är tillgänglig för alla, såväl studieförbund och föreningar som privatpersoner. Den är ett ”kunskapsverktyg” för den som vill vaska fram de spännande berättelserna om sin egen kyrka eller kyrkorna i sin trakt.

Webbplatsen är planerad att byggas ut i etapper: Ämnesområdena i kunskapsverktyget kommer successivt att utökas. Tips om böcker och länkar till andra lämpliga webbplatser fylls på vartefter. Det kommer inte att krävas någon specialkompetent ledare för att starta en studiecirkel. En handledning med förslag på läsning kommer att finnas på webbplatsen, liksom uppgifter om regionala kontaktpersoner, kalendarium över aktuella utställningar m m, samt ett forum för utbyte av idéer studiecirklar emellan.

Studierna kan delas upp i flera kunskapsnivåer. Den grundläggande nivån blir att läsa några böcker, besöka den egna kyrkan och göra utfärder till andra intressanta kyrkor i trakten. Som fördjupning får man ledning i att granska den egna kyrkbyggnaden som en ”levande historiebok”, så att man får syn på hur bygdens historia satt sina spår här. Ytterligare fördjupning skapas med en handledning i hur man söker kunskap om kyrkan och den egna sockenstämman i arkiven.

I bästa fall kommer dessa nyvunna kunskaper framtida besökare till godo. Kanske väcks en ökad lust i församlingen att visa och berätta om sin kyrka och på olika sätt lyfta fram och synliggöra det som är intressant och unikt i just den egna kyrkan.