Kyrkhistoria - Kunskapsverktyget

Hem


 

Så här börjar du

Sök i ditt landskap

Närmare titt på kyrkan

Att tyda bilderna

Olika tidsepoker

Liturgi

Landets alla kyrkor


Bok-
tips &
webb

Om
bilden

Till-
baka

 

Landets alla kyrkor

Kyrkornas tusenåriga historia i vårt land
har studerats inom forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebygg­else­historia vid Riksantikvarie­ämbetet
(även kallat Sockenkyrkoprojektet).

Några av projektets översiktliga kartor ger en bild av hur det kyrkliga landskapet vuxit fram och förändrats. Kartor med kommentarer:

Församlingarnas ytstorlek 1750
Församlingskyrkorna 1950
Kyrkorna vid medeltidens slut
Kyrkorna idag

(använd även menyn t.v.)

 

Läs också om Sockenkyrkoprojektet
hos Riksantikvarieämbetet:
www.raa.se/byggnader/sockenkyrkor.asp

Menu