Kyrkhistoria - Kunskapsverktyget

Hem


 

Så här börjar du

Sök i ditt landskap

Närmare titt på kyrkan

Att tyda bilderna

Olika tidsepoker

Liturgi

Landets alla kyrkor


Bok-
tips &
webb

Större
karta

Till-
baka 

 

Församlingarnas
ytstorlek 1750

Kartan över församlingarnas ytstorlek 1750 färgas grå i de förhistoriska och medeltida huvudbygderna. Här var sockenbildningen en i allt väsentligt avslutad process redan vid medeltidens utgång. Ett tätt nät av socknar hade då vuxit fram framförallt på de centrala slätterna, en struktur som bevarats ända fram till idag.

I de områden som färgats röda finns exempel på områden som präglas av en fortsatt församlingsnybildning efter medeltiden, däribland de nordliga delarna av Blekinge, längs Södermanlands och Upplands kuster, i Bergslagen (delar av Västmanland, Dalarna och Värmland) samt i större delen av Övre Norrland.

 

 

Församlingskyrkorna 1950 ›

Menu