Kyrkhistoria - Kunskapsverktyget

Hem


 

Så här börjar du

Sök i ditt landskap

Närmare titt på kyrkan

Att tyda bilderna

Olika tidsepoker

Liturgi

Landets alla kyrkor


Bok-
tips &
webb

Större
karta

Till-
baka 

 

Församlingskyrkorna i Sverige 1950

En beskrivning av det kyrkliga landskapets regionala variation kan ta sin början i det självklara. Det är naturligtvis där sockenstrukturen är som tätast som vi finner de flesta kyrkorna. Egentligen är det ju samma sak. Socknen, eller i historisk tid församlingen, manifesteras ju materiellt i socken- eller församlingskyrkan. De regionala skillnaderna, i termer av kyrktäthet, är påfallande.

De mäktigaste koncentrationerna finner vi i det centrala inlandet i Väster- och Östergötland, längs hela den västra och södra kustremsan, framförallt på Skånes söderslätt, i hela Skåne, kring Mälaren och på Öland och Gotland. Mindre koncentrationer uppträder exempelvis på Närkeslätten, i ett stråk från Mälardalen till de centrala delarna av Dalarna, kring jämtländska Storsjön, och längs de norrländska dalälvarna.

Inom Sockenkyrkoprojektet har fokus lagts på huvudkyrkor i socknar och församlingar, äldre än 1950. Samma måttstock har använts i hela landet. Vad vi inte fångar med denna kartbild är kapellbyggandet som framförallt under 1900-talet var talrikt i de stora norrländska församlingarna. Behovet av kapell var betydligt mindre i de redan kyrktäta delarna av landet, men förekom ju naturligtvis även här.

 

Kyrkorna vid medeltidens slut ›

Menu