Kyrkhistoria - Kunskapsverktyget

Hem


 

Så här börjar du

Sök i ditt landskap

Närmare titt på kyrkan

Att tyda bilderna

Olika tidsepoker

Liturgi

Landets alla kyrkor


 

[skriv ut boktipsen]

Landets alla kyrkor - litteratur

Här har förtecknats ett antal viktigare och aktuella översiktsverk, som omfattar kyrkobyggandet i hela landet. Kunskapen om de enskilda kyrkorna varierar mycket från region till region. Listan ger även hänvisningar till några rikstäckande kunskapsprojekt, såväl i tryck som i digital form, som utgår från enskilda kyrkor. I bästa fall finns här information även om din kyrka. För bok- och webbtips om särskilda landskap se Sök i ditt landskap (kommer i ett senare skede).

Översiktsverk:

Sveriges Kyrkor vid Riksantikvarieämbetet (se nedan) har sedan 1980-talet utgivit tematiska översikter, dels över medeltida träkyrkor (två av planerade tre volymer), dels över kyrkorna från perioden 1760-1860 (fyra av planerade sju volymer). Publikationerna omfattar uppsatser, översikter och kataloger med beskrivningar av kyrkorna – Medeltida träkyrkor. 1-. Stockholm 1983-. Kyrkobyggnader 1760-1860. 1- . Stockholm 1989-.

Sveriges Kyrkor har också tillsammans med motsvarande inventeringsverk i Norge och Finland drivit ett projekt om träkyrkorna under 1600- och 1700-talen – Kyrka af träd. Kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige. Red. I. Sjöström. Stockholm 2000.

Vid Sveriges Kyrkor har även Projekt Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria (Sockenkyrkoprojektet) sitt säte. Projektet pågick 1996-2001 med stöd av Riksbankens jubileumsfond och är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och universiteten i Umeå, Stockholm och Uppsala.

Resultaten görs nu tillgängliga genom en serie rapporter där samtliga landskap ingår. Basuppgifter om enskilda kyrkor läggs också in i Kulturmiljövårdens bebyggelseregister (se nedan). Följande har hittills utkommit: Halland – landskapets kyrkor. Red. M. Dahlberg. Stockholm 2002. Jämtland – landskapets kyrkor. Red. J. Lindblad. Stockholm 2002. Härjedalen – landskapets kyrkor. Red. J. Lindblad. Stockholm 2002. Västergötland – landskapets kyrkor. Red. M. Dahlberg. Stockholm 2002. Dalsland – landskapets kyrkor. Red. B. Roeck Hansen. Stockholm 2003. Öland – landskapets kyrkor. Red. M. Ullén. Stockholm 2003. Blekinge – landskapets kyrkor. Red. M. Ullén. Stockholm 2003. Södermanland – landskapets kyrkor. Red. M. Kempff Östlind. Stockholm 2003.

Åman, Anders och Järnfeldt-Carlsson, Marta: Träkyrkor i Sverige. Stockholm 1999. – Översikt över träkyrkobyggandet i Sverige med rikt illustrerad presentation av ett tjugotal träkyrkor från perioden 1880-1930.

Litteratur eller uppgifter om enskilda kyrkor:

Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, vol. 1-, 1912-. – Verket Sveriges Kyrkor som utges på uppdrag av Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien har sedan 1912 publicerat drygt 600 utförliga kyrkobeskrivningar med redogörelser för varje kyrkas byggnadshistoria, målningar, inventarier m.m. Från 1980-talet pågår ett arbete också med tematiska översikter, för närvarande inriktade på medeltida träkyrkor och kyrkor från perioden 1760-1860 (se ovan). Läs även om Sveriges Kyrkor hos Riksantikvarieämbetet: www.raa.se/sverigeskyrkor/

Sveriges stift i ord och bild. Stockholm 1946-1954. – Sveriges tretton stift skildrade i fjorton band (Lunds stift i två delar). Varje band innehåller flera uppsatser om stiftets historia, en bildkatalog över kyrkorna med kortfattade byggnadshistoriker, samt översikter över stiftets kyrkliga byggnadskonst, inredningar och inventarier.

Vår Svenska kyrka. Göteborg 1950. – Översikt över Svenska kyrkans historia och organisation. Bildkatalog med kort historik över alla kyrkor i landet.

Våra kyrkor. Västervik 1990 – Katalog över samtliga Svenska kyrkans kyrkobyggnader, flertalet presenterade med färgbild och kort historik.

Nya svenska kyrkor. 1-3. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport. Stockholm 1990-1998. – Katalog med foton, planritningar och beskrivningar av kyrkor uppförda 1920-1984.

Uppgifter om enskilda kyrkor på webben:

www.bebyggelseregistret.raa.seKulturmiljövårdens bebyggelseregister är ett digitalt informationssystem som innehåller uppgifter om landets bebyggelse. Registret är i drift sedan hösten 1998 och fylls på kontinuerligt. Riksantikvarieämbetet ansvarar för utveckling och förvaltning av registret. Sakinformationen ansvarar den inventerande institutionen för, exempelvis en länsstyrelse eller ett länsmuseum. Viss basinformation om kyrkorna läggs in vid Riksantikvarieämbetet, däribland material från Sockenkyrkoprojektet. För närvarande pågår också fältinventeringar av kyrkor i många län.

 

   

Bok-
tips &
webb
 

 

Till-
baka 

Menu